Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Vakbekwaamheid

Naast Brandweeropleidingen, houdt de afdeling Vakbekwaamheid zich bezig met Brandweertrainingen en BHV-opleidingen.

Brandweeropleidingen

Het brandweeronderwijs is de laatste jaren flink in ontwikkeling. Met het in werking treden van de wet op de veiligheidsregio’s wordt ook het besluit brandweerpersoneel gewijzigd. Een van deze wijzingen is de manier van opleiden. Per oktober 2010 spreekt men van een functiegericht stelsel voor brandweeropleidingen. Competenties, vakbekwaam opleiden en duaal leren zijn kernbegrippen binnen de nieuwe opleidingen. De cursist is na de opleiding gelijk inzetbaar binnen het korps. 

De nieuwe leidraad oefenen sluit aan op het functiegericht opleiden.

Voor meer informatie over het functiegericht opleiden, raadpleeg de website www.bkbp.nl.

Voor wie zijn de brandweeropleidingen bedoeld?

De aanmelding voor een brandweeropleiding wordt gedaan door een opdrachtgever, zijnde een brandweerkorps, - cluster, of bedrijfbrandweer. Het is i.v.m. de benodigde oefening en kleding (uitruktenue) niet mogelijk op een brandweeropleiding op eigen gelegenheid te volgen.

Wanneer je geïnteresseerd bent om een brandweeropleiding te volgen, solliciteer dan als brandweerman bij het vrijwillige korps in uw woonplaats of als beroeps bij een van de beroepskorpsen.

Ik wil
Antwoord op vragen over
Informatie over
Brandweer in de buurt

Bent u op zoek naar een specifieke regio?