Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Billy Brandkraan

Brááánd!!! Jij, de brandweer en veiligheid

Brand kan elke dag op elke locatie in Nederland uitbreken. Dit kan dramatische gevolgen hebben, zelfs met dodelijke afloop, vooral wanneer mensen niet weten hoe ze moeten handelen. Met name kinderen weten vaak niet wat ze moeten doen bij brand. Met een speciaal hiervoor ontwikkeld lespakket wil de brandweer in Nederland kinderen, uit groep (5) 6 en 7 van de basisschool, kennis bijbrengen over wat zij zelf kunnen doen om brand te voorkomen. Ook leren kinderen dat ze zelf actie moeten en kunnen nemen als er toch brand uitbreekt. Kinderen worden bewust gemaakt van de taken van de brandweer en leren over brandveiligheid op school en thuis. Door middel van interactieve opdrachten die de kinderen thuis moeten uitvoeren, worden ook ouders betrokken bij dit onderwerp.

Leerdoelen van het lespakket:

  • Leerlingen leren wat brand is.
  • Leerlingen leren wat de werkzaamheden van de brandweer zijn.
  • Leerlingen leren hoe brand ontstaat.
  • Leerlingen leren wat ze kunnen doen om brand te voorkomen.
  • Leerlingen leren wat ze moeten doen als er brand uitbreekt.
  • Leerlingen leren wanneer zij 112 mogen bellen.
  • Leerlingen leren hoe een rookmelder werkt en wat het belang hiervan is.
  • Leerlingen leren wat een vluchtplan is en het belang hiervan.

Het materiaal

Lesboekje BraandHet lespakket bestaat uit een leerlingenboekje en een docentenhandleiding. Hierin staan onder meer kopieerbare werkbladen en extra lessuggesties. Middels deze link kunt u het lespakket kosteloos aanvragen.

Meer info

Alles weten over Billy Brandkraan? Kijk op de website van Brandweer.nl

Heeft u vragen of interesse in een brandweerles neemt u dan contact op met promotie@brandweermwb.nl

Ik wil
Antwoord op vragen over
Informatie over
Brandweer in de buurt

Bent u op zoek naar een specifieke regio?