Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Het juiste blusmiddel

Handblusapparaat

Een beginnende brand kunt u vaak zelf blussen. Kies wel het juiste blusmiddel! Er zijn voor verschillende branden, verschillende soorten blussers.

Blus alleen zolang u zonder moeite en gevaar kunt wegkomen. Stop dus op tijd met uw bluspoging. Belangrijker is om uzelf en uw huisgenoten in veiligheid te brengen. Bedenk ook dat rook vaak giftig is. Rook inademen is dus levensgevaarlijk!

Let op:

Gebruik nooit water voor het blussen van brandende olie of vet (vlam in de pan) of als de brand veroorzaakt is door een elektrisch apparaat. Gebruik dan een brandblusser.

Waarmee kunt u blussen?

Water 

Vaak heeft u aan water genoeg om een beginnend brandje te blussen. Zorg dus voor een tuinslang die lang genoeg is om iedere plaats in de woning te bereiken en houd deze permanent aangesloten op de waterleiding.

Brandblusser 

Er zijn verschillende soorten brandblussers. Laat uw blusser tenminste één maal per twee jaar controleren. Zo weet u zeker dat deze ook echt werkt als u hem nodig heeft.

Blusdeken 

Een blusdeken is een deken van moeilijk brandbaar materiaal. Het is een handig blusmiddel als iemands kleren in brand staan of om bijvoorbeeld een brandende prullenbak te doven.

U kunt een blusdeken NIET gebruiken voor olie en vet branden (vlam in de pan.)

Zo gebruikt u een blusdeken

  • Wikkel de deken rond uw handen.
  • Leg hem op de brandhaard of wikkel hem om het slachtoffer.
  • Trek de deken goed dicht bij de hals van het slachtoffer, zodat rook en vlammen niet bij het gezicht kunnen komen.
  • Gooi de deken na gebruik weg.

Downloads

Ik wil
Antwoord op vragen over
Informatie over
Brandweer in de buurt

Bent u op zoek naar een specifieke regio?