Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Brandveiligheid

Brandslanghaspel

Voorkom brand: Brandveiligheid is uw eigen verantwoordelijkheid.

Brand, iets waaraan we liever niet denken. Want zelfs een kleine brand kan al veel schade en leed aanrichten. Gelukkig kunt u met een paar simpele maatregelen brand voorkomen. Of als het toch mis gaat, de schade beperken.

Rookmelder

Rookmelders zijn onmisbaar

De meeste slachtoffers bij brand vallen door het inademen van rook. Als u slaapt, ruikt u niets. U wordt dus niet wakker van de rooklucht. En doordat de rook veel giftige gassen bevat, raakt u al snel in een diepe bewusteloosheid. Vaak al binnen enkele minuten! Rookmelders zijn dus echt van levensbelang.

Handblusapparaat

Het juiste blusmiddel

Een beginnende brand kunt u vaak zelf blussen. Kies wel het juiste blusmiddel! Er zijn voor verschillende branden, verschillende soorten blussers.

Vluchtladder in een woning

Vluchten bij brand

Wat doet u als er brand uitbreekt? Kunnen u, uw gezin of huisgenoten wel veilig buiten komen? Maak samen een vluchtplan.

Ik wil
Antwoord op vragen over
Informatie over
Brandweer in de buurt

Bent u op zoek naar een specifieke regio?